DZIAŁANIA MILITARNE W POLSCE POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ

70,00 

Autor

Miasto wydania

Projektant okładki, ilustracji

Rok wydania

Wydawca

Brak w magazynie

Koszt dostawy
  • Paczkomaty InPost (czas dostawy 1–2 dni robocze) 14,00 zł
  • Poczta Polska (czas dostawy 2–3 dni robocze) 17,00 zł
  • Zamówienie powyżej 200 zł - darmowa wysyłka InPost
  • Odbiór osobisty w Antykwariacie przy ul. Inżynierskiej 1 w Warszawie 0,00 zł

Miękka okładka, stron 562, format 16,5/23 cm, stan dobry.

 

Wojskowy Instytut Historyczny Akademii Obrony Narodowej

Departament Systemu Obronnego MON

 

Redakcja naukowa Wiesław Wróblewski

 

Spis treści:

ROZDZIAŁ PIERWSZY
TERYTORIUM POŁUDNI O WO-ZACH OD NIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
JAKO TEATR DZIAŁAŃ WOJENNYCH
Ewa Rutkowska
1.1 Rozwój terytorialny Polski południowo-zachodniej

1.2. Położenie geograficzne obszaru

1.2.1. Krainy fizyczno-geograficzne
1.3. Środowisko przyrodnicze
1.3.1. Hydrografia
1.3.2. Klimat
1.3.3. Gleby
1.3.4. Szata roślinna
1.4. Elementy społeczno-gospodarcze
1.4.1. Ludność
1.4.2. Osadnictwo
1.4.3. Miasta i grody Śląska
1.4.4. Gospodarka
1.4.5. Komunikacja

 

ROZDZIAŁ DRUGI
DZIAŁANIA WOJENNE NA ZIEMI KRAKOWSKIEJ I NA ŚLĄSKU
OD X DO KOŃCA XVI WIEKU
Karol Olejnik
2.1. Walki na południowym zachodzie polskiego państwa wczesnofeudalnego
2.2. Działania wojenne na Śląsku i Ziemi Krakowskiej w okresie rozbicia dzielnicowego
2.3. Działania wojenne na obszarze Polski południpwo-zachodniej ocl XIV do schyłku XVI stulecia

 

ROZDZIAŁ TRZECI
DZIAŁANIA WOJENNE NA ZIEMI KRAKOWSKIEJ W XVII-XVIII WIEKU
Stefan Chojnecki
3.1. Działania w^ojenne na Ziemi Krakowskiej v okresie wojny polsko-szwedzkiej
wiatach 1655-1657
3.2.  Ziemia Krakowska w okresie III Wojny Północnej (1700-1721)
3.3. Działania bojowe na Ziemi Krakowskiej w okresie Konfederacji Barskiej (1768-1772)

 

ROZDZIAŁ CZWARTY
WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA NA ŚLĄSKU
Wiesław Bolesław Lach

 

ROZDZIAŁ PIĄTY
DZIAŁANIA ZBROJNE NA ZIEMIACH POŁUDNIOWO-ZACHODNICH
W DOBIE WOJEN ŚLĄSKICH (1740-1745) I WOJNY SIEDMIOLETNIEJ (1757-1763)
Wojciech Stanisław Mikula
5.1. Przebieg walk na Śląsku w latach 1740-1745
5.2. Działania zbrojne na terenie Śląska w okresie Wojny Siedmioletniej 1757-1763

 

ROZDZIAŁ SZÓSTY
ZIEMIA KRAKOWSKA I ŚLĄSK W OKRESIE WOJEN NAPOLEOŃSKICH
Wojciech Stanisław Mikuła
6.1. Ziemia Krakowska w dobie wojen napoleońskich
6.1.1. Przejęcie Krakowa przez armię polską w 1809 roku
6.1.2. Działania wojenne w latach 1812-1813
6.2. Działania wojenne na Śląsku w dobie wojen napoleońskich
6.2.1. Zmagania wojenne w latach 1806-1807
6.2.2. Działania wojenne na Śląsku w roku 1813

 

ROZDZIAŁ SIÓDMY
ZIEMIA KRAKOWSKA W POWSTANIACH NARODOWYCH
Wojciech Stanisław Mikula, Jan Rydel
7.1. Powstanie Kościuszkowskie 1794 roku
7.1.1. Akt krakowski. Formowanie pierwszego ośrodka insurekcyjnego
7.1.2. Działania bojowe na przedpolu Krakowa. Bitwa pod Racławicami
7.1.3. Obóz w Bosutowie. Kształtowanie systemu obrony ośrodka krakowskiego
7.1.4. Obóz pod Połańcem. Pierwsze uderzenie wojsk pruskich na Kraków
7.1.5. Bitwa pod Szczekocinami. Upadek ośrodka krakowskiego
7.2. Dowodzenie wojskami austriackimi podczas rabacji Jakuba Szeli w 1846 roku
7.2.1. Armia austriacka w Galicji w przeddzień powstania 1846 roku
7.2.2. Misja podpułkownika Benedeka
7.2.3. Spory kompetencyjne i powstanie korpusu FML Wrbny
7.2.4. C.k. wojsko na Węgrzech wobec wypadków w Galicji
7.2.5. Następstwa wypadków w Galicji
7.3. Pomoc dla powstania listopadowego i styczniowego

 

ROZDZIAŁ ÓSMY
GALICJA ZACHODNIA I ŚLĄSK PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ
Marian Zgórniak, Michał Baczkowski
8.1. Galicja w planowaniu wojennym Austrii i Austro-Węgier
8.2. Austriackie garnizony w Galicji w dobie autonomicznej (1867-1914)

 

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
POWSTANIA ŚLĄSKIE I WALKI O ŚLĄSK CIESZYŃSKI W LATACH 1918-1921
Żyta Zarzeka, Michał Klimecki
9.1. Działania zbrojne w okresie powstań śląskich w latach 1918-1921
9.2. Polsko-czeski konflikt o Śląsk Cieszyński w latach 1918-1920

 

ROZDZIAŁ DZIESIĄTY
ŚLĄSK W POLSKICH PLANACH OPERACYJNYCH W LATACH 1925-1939
Kazimierz Pindel

 

ROZDZIAŁ JEDENASTY
ZIEMIE POŁUDNIOWE I POŁUDNIOWO-ZACHODNIE W SYSTEMIE
OBRONNYM II RZECZYPOSPOLITEJ
Andrzej Aksatnitowski, Aleksander Woźny
11.1. Polskie przygotowania obronne wzdłuż południowej granicy II Rzeczypospolitej

11.1.1. Prace fortyfikacyjne na odcinku Armii „Kraków"
11.2. Osłona granicy ze Słowacją i Węgrami
11.3. Utworzenie Armii „Karpaty"
11.3.1. Prace fortyfikacyjne na odcinku Armii „Karpaty"
11.3.2. Obszar operacyjny Armii „Karpaty7'
11.3.3. Plan działania Armii „Karpaty"
11.3.4. Skład Armii „Karpaty" i jej ugrupowanie l września 1939 roku
11.4. Rozpoznanie wywiadowcze przedpola operacyjnego Armii „Kraków"
11.4.1. Utworzenie Oddziału II armii
11.4.2. Rozwinięcie operacyjne wojsk niemieckich w świetle informacji Sztabu Głównego
i Oddziału II armii
11.5. Rozwinięcie sił niemieckich dnia 31 sierpnia 1939 roku

 

ROZDZIAŁ DWUNASTY
DZIAŁANIA WOJENNE NA ZIEMIACH POŁUDNIOWYCH I POŁUDNIOWO-
ZACHODNICH WE WRZEŚNIU 1939 ROKU
Andrzej Aksamitowski
12.1. Walki na wysuniętych pozycjach obronnych południowych granic Polski
12.2. Walki Armii „Kraków"
12.2.1. Obrona Obszaru Warownego „Katowice"
12.2.2. Obrona odcinka fortecznego „Węgierska Górka"
12.3. Walki Armii „Karpaty"
12.3.1. Sytuacja Armii „Karpaty" w dniach 1-3 września 1939 roku
12.3.2. Manewr odwrotowy Armii „Karpaty" za San w dniach 4-11 września 1939 roku
12.3.3. Ostatnie dni sztabu Armii „Karpaty" (gen. Kazimierza Fabrycego)
12.4. Końcowe walki oddziałów Armii „Karpaty" w ramach Frontu Południowego

 

ROZDZIAŁ TRZYNASTY
DZIAŁANIA MILITARNE NA OBSZARZE POŁUDNIOWEJ I POŁUDNIOWO-
ZACHODNIEJ POLSKI W1945 ROKU
Henryk Stańczyk
13.1. Sytuacja militarna na obszarze Polski pod koniec 1944 roku
13.2. Plany działań Wehrmachtu i Armii Czerwonej na obszarze Polski w 1945 roku
13.3. Przebieg działań wojennych w Polsce pomiędzy Wisła a Odrą w styczniu 1945 roku
13.4. Walki na Dolnym Śląsku
13.5. Opanowanie Pogórza Sudeckiego i Kotliny Kłodzkiej

 

ROZDZIAŁ CZTERNASTY
ARMIA RADZIECKA NA ŚLĄSKU PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Cezariusz Skurza

 

ROZDZIAŁ PIĘTNASTY
ŚLĄSK W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA POLSKIEGO W LATACH 1945-1989
Sławomir Sadowski
15.1. Włączenie Śląska do państwa polskiego – aspekty polityczne, gospodarcze i militarne
15.2. Śląsk w systemie militarnym Polski w latach 1945-1989

 

ROZDZIAŁ SZESNASTY
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI CZESKIEJ
Andrzej Podkowski
16.1. Charakterystyka geopolityczna regionu
16.1.1. Rys historyczny państwowości czeskiej
16.1.2. Strategiczne i militarne aspekty potencjału gospodarczego i demograficznego
16.2. Bezpieczeństwo kraju
16.2.1. Ustrój polityczny a bezpieczeństwo narodowe Republiki Czeskiej
16.2.2. Konstytucyjno-prawne podstawy systemu obronnego Republiki Czeskiej
16.2.3. Strategia wojskowa Republiki Czeskiej
16.3. Siły zbrojne Republiki Czeskiej
16.3.1. Główne zadania sił zbrojnych
16.3.2. Siły lądowe
16.3.3. Siły powietrzne
16.3.4. Logistyka
16.3.5. Policja wojskowa
16.3.6. Służby specjalne
16.3.7. Służba zdrowia
16.3.8. Wyższe i średnie szkolnictwo wojskowe

    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu