HISTORIA STAROŻYTNYCH GREKÓW tom I

39,00 

Autor

Miasto wydania

Rok wydania

Wydawca

Brak w magazynie

Koszt dostawy
  • Paczkomaty InPost (czas dostawy 1–2 dni robocze) 14,00 zł
  • Poczta Polska (czas dostawy 2–3 dni robocze) 17,00 zł
  • Zamówienie powyżej 200 zł - darmowa wysyłka InPost
  • Odbiór osobisty w Antykwariacie przy ul. Inżynierskiej 1 w Warszawie 0,00 zł

Twarda okładka z obwolutą, stron 407 + 124, cz-b ilustracje, format 17/24 cm, stan dobry.

 

Opracowanie graficzne Zygmunt Ziemka.

 

Spis treści:

Wstęp       
Słowo wstępne          
Charakterystyka środowiska geograficznego
Klimat (8). Uprawa roli (9). Hodowla (10). Transport i komunikacja lądowa (11). Morze (12). Typ osadnictwa Pożywienie Greków. Kwestia głodu (16). Metale (18).
Bibliografia
Język grecki
Bibliografia

Część  pierwsza. Dzieje basenu Morza Egejskiego do VIII w.
Epoka kamienia
Bibliografia i dyskusja
Epoka brązu 

A.  Uwagi wstępne na temat chronologii i terminologii 
Sprawy dyskusyjne. Problemy chronologii epoki brązu (33). Sprawy dyskusyjne. Problem migracji (34). Wczesna epoka brązu (35). Średnia epoka brązu (37). Sprawy dyskusyjne. Przybycie Greków (39). Źródła do dziejów Grecji II tysiąclecia. Wiarygodność tradycji
mitycznej (40).
Bibliografia

B.  Kreta
Charakterystyka środowiska (43). Kreta w mitach greckich (43). Neolit na Krecie. Początki
epoki brązu (44). Początki pałaców i dalszy ich rozwój (45). System pisma na Krecie (51). Struktura społeczna i system władzy (52). Stosunki Krety ze światem zewnętrznym (55). Sprawy dyskusyjne. Thalassokracja kreteriska (58). Wierzenia i kult (60). Sprawy dyskusyjne. Sakralny charakter monarchii na Krecie (64).
Bibliografia

C.  Grecja lądowa i wyspy
Początki kultury mykeriskiej (65). Ośrodki kultury mykeriskiej w Grecji włas'ciwej (69). Pismo linearne B i język tabliczek (74). Obraz społeczeństwa w tabliczkach z pismem linearnym B (77). Wierzenia i kult (86). Stosunki ze s'wiatem zewnętrznym. Osadnictwo mykeriskie poza Grecją (88). Handel (90). Sprawy dyskusyjne. Achajowie w Azji Mniejszej – sprawa Ahhijawa
sprawy dyskusyjne. Czy istniało imperium mykeńskie? (93). Koniec świata mykeńskiego Sprawy dyskusyjne. Najazd Dorów (96). Sprawy dyskusyjne. Grecy wśród „Ludów Morza" (99). Sprawy dyskusyjne. Wojna trojańska (99).

D. Cyklady Bibliografia
Wieki Ciemne        
Początki żelaza w Grecji (109). Bibliografia  

Część druga. Grecja archaiczna
Uwagi wstępne
Powstanie alfabetu greckiego (115).Bibliografia

Poematy homerowe: Iliada i Odyseja
Sporo Homera (120). Współczesne odpowiedzi na pytanie: jak powitały poematy (121). Gdzie i kiedy powstały poematy? Homer: jeden poeta czy dwóch? (123). Czy istniał „świat homerowy"? (124). Poeci i ich słuchacze (126).
Bibliografia

Społeczeństwo czasów archaicznych
Uwagi wstępne. Źródła (127). Miasta epoki archaicznej (128). Struktury społeczne. Polis (129). Model greckiej polis (133). Polis u progu czasów archaicznych (138). Aristoi – najlepsi. Materialne i społeczne podstawy ich pozycji (139). Aristoi na wojnie (141). Mentalność arystokracji (143). Wolni członkowie wspólnot nie należący do arystokracji (144). Stan ludzi niewolnych (146). Sprawy dyskusyjne. Problem niewoli i zależnos'ci w czasach archaicznych (150). Sprawy dyskusyjne. Czy istniała w Grecji wspólnota rodowa? (152). Sprawy dyskusyjne. Kwestia obrotu ziemią w czasach archaicznych (155).
Bibliografia

Kolonizacja doby archaicznej
Uwagi wstępne. Terminologia (158). Uwagi wstępne. Źródła (164). Założenie kolonii. Stosunki z tubylcami (165). Przyczyny inicjatyw kolonizacyjnych (167). Metropolie i kolonie (168). Greckie osady w południowej Italii i na Sycylii (169). Greckie osady na Wschodzie (172). Greckie osady na dalekim Zachodzie (174). Greckie osady na wybrzeżach północnych Morza Egejskiego i nad Propontydą (175). Kolonie na wybrzeżach Morza Czarnego (177). Koniec Wielkiej Kolonizacji (179). Skutki Wielkiej Kolonizacji (181). Sprawy dyskusyjne. Charakter kolonizacji .(182). Sprawy dyskusyjne. Fenicjanie a Grecy (185). Sprawy dyskusyjne. Oddziaływanie Wielkiej Kolonizacji na'strukturę własnos'ci ziemskiej w Grecji (185).
Bibliografia

Nowe zjawiska w życiu społecznym i w systemie sprawowania władzy (VTI-VT w.).
Powstanie falangi (189). Strony w konfliktach społecznych doby archaicznej (194). Spisanie
prawa  (196).  Tyrania.  Terminologia  (197).  Problematyka  społeczna i ustrojowa  (198).
Propaganda tyranóvf (200). Ajsymneci (201). Koniec tyranii (202). Tyrani Koryntu (202),
Tyrani Geli i Syrakuz (204). Powstanie pieniądza (206).
Bibliografia 

Sparta
Uwagi wstępne. Źródła (213). Teren i nazwa państwa spartańskiego (214). Archeolodzy o Sparcie do końca VI w. (215). Proces formowania się terytorium państwa spartańskiego (217). Kiedy Sparta staje się Spartą? (218). Społeczeństwo spartańskie. Spartanie (219). Społeczeństwo spartańskie. Heloci (223). Społeczeństwo spartańskie. Periojkowie (224). Ustrój polityczny (225). Oryginalność Sparty (228). Sprawy dyskusyjne. Charakter ewolucji instytucji spartańskich (228). Sprawy dyskusyjne. Wielka Retra (230).
Bibliografia 

Ateny   
Uwagi wstępne. Stan źródeł (235). Wiadomości geograficzne (235). Najstarsze dzieje Aten (235). Sytuacja Aten w przededniu reform Solona (237). Reformy Solona (239). Konsekwencje reform (240). Sprawy dyskusyjne. Reformy Solona (241). Attyka od reform Solona do objęcia władzy przez Pizystrata (247). Historia tyranii Pizystrata i jego synów (249). Dzieło tyranii w Atenach (250). Rewolucja 508/507 r. (252). Ustrój polityczny stworzony przez Klejstenesa: demy i fyle (253). Ustrój polityczny stworzony przez Klejstenesa: Rada Pięciuset i Zgromadzenie (255). Ostracyzm (256). Charakterystyka dzieła Klejstenesa (257).
Bibliografia

Epoka wojen perskich
Sztuka wojenna w dobie konfliktów z Persami. Flota (259). Sytuacja państw greckich w Azji Mniejszej do połowy VI w. Podbój perski (263). Wyprawy Dariusza przeciw Tracji i Scytom (266). Konsekwencje podboju perskiego dla miast Azji Mniejszej (266). Powstanie jońskie (268). Sprawy dyskusyjne. Ekonomiczne podłoże oporu Greków. Kwestia polityki Persów wobec Fenicjan (270). Przyczyny wojen Persów z Grekami (272). Działania wojenne do bitwy pod Maratonem (274). Sytuacja wewnętrzna Aten od reform Kiejstenesa do bitwy pod Maratonem (275). Bitwa pod Maratonem (276). Grecy w latach między Maratonem a Termopilami (278). Wojna 480 roku (280). Bitwa w Zatoce Salarnińskiej (282). Kampania 479 r. (285). Powstanie symmachii ateńskiej (287). Znaczenie wojen perskich (288). Działania symmachii ateńskiej w latach siedemdziesiątych i sześćdziesiątych V w. (289). Sparta – lata siedemdziesiąte i sześćdziesiąte. Sprawy wewnętrzne (291). Ateny – lata siedemdziesiąte i sześćdziesiąte: spraw} wewnętrzne (293). Reformy Efialtesa (294).
Bibliografia

Religia
Uwagi wstępne (297).

A.  Model greckiej religijności
Cechy podstawowe religii greckiej (298). Pojęcie bóstwa (300). Demony (303). Herosi (304). Bogowie Homera i Hezjoda (305). Bogowie i ludzie (307). Mity (309).

B.  Kult
Problem czystos'ci rytualnej (311). Ofiary (312). Modlitwy i s'więta (315). Środowiska kultu (316). Miejsca kultu (320). Kapłani (321). Kult zmarłych (323). Wyrocznie (325). Agony (327).

C.  Nowe zjawiska w religii czasów archaicznych
Dionizos (328). Misteria i sekty. Charakterystyka ogólna (330). Misteria eleuzyńskie (331). Orficy (333).
Bibliografia        

Kultura Grecji archaicznej

A. Wstęp
Uwagi wstępne (337). Sympozja (338). Pozycja kobiety w społeczeństwie doby archaicznej
Rola homoseksualizmu w społeczności mężczyzn (342). Sport i igrzyska (343). Bibliografia 

B.  Literatura
Epika (347). Liryka (350). Dramat (354).
Bibliografia  

C.  Początki filozofii i nauki
Bibliografia

D.  Sztuka       
Uwagi wstępne. Klienci i artyści. Wpływy wschodnie (363). Architektura (365). Rzeźba (376) Ceramika (377)
Bibliografia 

Indeksy
Indeks autorów współczesnych (382). Indeks osób starożytnych i postaci mitycznych (384) Indeks nazw geograficznych i etnicznych (388).
Spis map
Spis ilustracji w tekście.
Spis ilustracji na wkładkach

    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu