HISTORIA STAROŻYTNYCH GREKÓW tom III

48,00 

Autor

Miasto wydania

Projektant okładki, ilustracji

Rok wydania

Wydawca

Brak w magazynie

Koszt dostawy
  • Paczkomaty InPost (czas dostawy 1–2 dni robocze) 14,00 zł
  • Poczta Polska (czas dostawy 2–3 dni robocze) 17,00 zł
  • Zamówienie powyżej 200 zł - darmowa wysyłka InPost
  • Odbiór osobisty w Antykwariacie przy ul. Inżynierskiej 1 w Warszawie 0,00 zł

Twarda okładka z obwolutą, stron 553 + 67 czarno – białe ilustracje, format 17/24,5 cm, stan dobry.

 

Opracowanie graficzne Zygmunt Ziemka

 

Spis treści:

I. Wstęp
Uwagi wstępne na temat treści tego tomu i jej układu
Źródła
Bibliografia

II. Historia polityczna lat 323-272
Początek  nowej   epoki.   Warunki  kompromisu  po  śmierci  Aleksandra
Logika nowych czasów.  Warunki i cele wojen
Rewolty Greków
Od śmierci Aleksandra do  spotkania  w Triparadejsos
Wydarzenia lat 321-316
Wolność dla miast greckich
Wojna  z Antygenem  316-301   „Rok  królów"
Demetriusz   Poliorketes. Fortuna i  klęska
Wzrost potęgi  Lizymacha.  Jego  śmierć
Inwazja   Celtów
Początki kariery Pyrrusa
Działania  wojenne  Pyrrusa  w  Macedonii  i  Grecji
Rzut   oka   na  dalsze  dzieje  hellenizmu
Bibliografia

III. Charakterystyka  monarchii  hellenistycznej  i  sztuki  wojennej  tej epoki
Król
Miejsce wojny i zwycięstwa w ideologii monarchii
Królewskie    cnoty
Kult władców
Król a bogactwo
Charakter monarchii
Hellenistyczni   królowie a wschodni poddani i wschodnie wzory   królewskiej ideologii
Sprawy  dyskusyjne.   Personalistyczna  wizja  historii  politycznej   hellenizmu
Liczebność armii.  Armia w marszu
Rekrutacja     armii
Typy  oddziałów
Słonie
Taktyka czasów hellenistycznych: wielkie bitwy
Sztuka oblężnicza
Wojna  na morzu
Bibliografia

IV. Grecja  właściwa i Macedonia
Źródła
Ludność   i   zasoby   Macedonii
Miasta.   Organizacja   państwa   macedońskiego
Sprawy dyskusyjne. Charakter monarchii macedońskiej
Sytuacja  zewnętrzna  Macedonii:   granica  północna
Sytuacja   zewnętrzna   Macedonii:   Tessalia
Charakterystyka  sytuacji  w  Grecji  właściwej  w  III  w.   Stosunki  między  polis a  królami
Polis Grecji właściwej:  Ateny i  Sparta
Polis Grecji właściwej: Związek Etolski
Sytuacja społeczna w Grecji właściwej w III w.
Początki   panowania   Antygona   Gonatasa
Konflikt   macedońsko-ptolemejski.   Wojna   chremonidejska
Uzurpacja  Aleksandra,  syna Kraterosa
Powstanie Związku Achajskiego i początki kariery Aratosa
Organizacja   Związku   Achajskiego
Kryzys w  Sparcie.   Reformy  Agisa IV
Panowanie   Demetriusza   II 
Wydarzenia  na  terenie  Ilirii.   Pierwsza  interwencja   Rzymu  na  Półwyspie  Bałkańskim 
Początki panowania Antygona Dosona 
Sytuacja na Peloponezie  w przededniu wojny Związku    Achajskiego    ze Sparta
Sparta.   Rządy  Kleomenesa  III
Wojna Sparty ze Związkiem Achajskim
Antygon Doson  na Peloponezie.  Powstanie Przymierza  Hellenów
Początki panowania Filipa V. Wojna sprzymierzeńcza
II  wojna  iliryjska   (219   r.)
I   wojna macedońska  (215-205  r.)
Działania Filipa V w Azji Mniejszej
Sprawy   dyskusyjne.    Charakter   i   cele   polityki   Rzymu   na   Półwyspie   Bałkańskim  
II  wojna macedońska (200 -196 r.)
Organizacja   Grecji   przez   Flamininusa
Sprawa   Nabisa
Wojna Etolów  i  Antiocha III przeciwko  Rzymowi (192-189  r.)
Koniec panowania Filipa V
Panowanie Perseusza. III wojna macedońska (171-168 r.)
Organizacja Macedonii i Grecji po III wojnie macedońskiej
Powstanie  Andriskosa.   Macedonia  prowincją  (148   r.)
Wojna achajska (146 r.)
Objęcie Grecji właściwej systemem prowincjonalnym
Sprawy dyskusyjne. Problemy demograficzne Grecji późnego hellenizmu
Kryzys i odrodzenie. Grecja w I w. p.n.e. i w I w. n.e
Bibliografia

V. Greckie polis Zachodu
Wielka Grecja. Sytuacja u progu III w.
Wyprawa    Pyrrusa
Sycylia. Charakterystyka sytuacji
Tyrania Agathoklesa.
Pyrrus    na    Sycylii
Sycylia   wobec   rzymskiej   ekspansji
Massalia
Bibliografia

VI. Państwo   Ptolemeuszów
Uwagi     wstępne
Źródła
Kraj i ludność
Panowanie Ptolemeusza I (Sotera)
Panowanie Ptolemeusza II (Filadelfa)
Panowanie  Ptolemeusza   III   (Euergetesa) 
Panowanie   Ptolemeusza   IV   (Filopatora)
Panowanie Ptolemeusza V (Epifanesa)
Stosunki z Rzymem za pierwszych pięciu Ptolemeuszów
Sprawy  dyskusyjne.  Cele zewnętrznej  polityki  Ptolemeuszów
Armia
Flota
Struktura  administracyjna  Egiptu.  Polis.  Jednostki podziału.   Urzędnicy
System  eksploatacji  ziemi.   Kto   uprawiał  ziemię  w  Egipcie
Pobór   podatków
Polityka monetarna Ptolemeuszów
Sprawy dyskusyjne.  Rola państwa w ekonomice
Świątynie i kapłani
Sprawy dyskusyjne. Miejsce Greków w ptolemejskim Egipcie
Sprawy dyskusyjne. Stosunki między Egipcjanami a Grekami
Aleksandria
Aleksandria jako ośrodek kultury
Sytuacja w pierwszych latach po śmierci Ptolemeusza V (Epifanesa)
Wojna   z   Antiochem   IV
Samodzielne  rządy Ptolemeusza  VI (Filometora)
Panowanie Ptolemeusza VIII (Euergetesa II-Fyskona)
Wydarzenia lat 116-81/80
Sprawy dyskusyjne. Czy istniał testament przekazujący Egipt Rzymowi? Charakter polityki Rzymu wobec Egiptu
Panowanie   Ptolemeusza   XII   (Auletesa)
Panowanie Kleopatry VII. Pierwszy okres: do śmierci Cezara
Panowanie Kleopatry VII: lata 44-30
Sprawy dyskusyjne.  Ocena postaci i polityki Kleopatry VII
Sprawy  dyskusyjne.   Stan  Egiptu za  czasów  Kleopatry  VII
Sprawy  dyskusyjne.   Czynniki   upadku  monarchii  Ptolemeuszów 
Nowy   porządek   Oktawiana
Bibliografia

VII. Państwo   Seleukidów
Źródła
Kształtowanie się terytorium państwa Seleukidów Charakterystyka geograficzna państwa Seleukidów
Stolice Seleukidów
Panowanie  Antiocha  I  (281-261   r.). Panowanie Antiocha  II  (Theosa)   …. Zaburzenia po śmierci Antiocha II.  Seleukos II
Wojna bratobójcza.
Seleukidzki Wschód w III w……
Pierwsze secesje. Andragoras w Partii . Uniezależnienie się Baktrii.  Problem Persydy  . Seleukos  III.   Początki  panowania  Antiocha III
IV wojna syryjska
Operacje Antiocha III w Azji Mniejszej
Wyprawa wschodnia Antiocha III
V   wojna  syryjska
Działania Antiocha III w Azji Mniejszej i Grecji. Wojna z Rzymem .
Pokój   w  Apamei  (188   r.)  i jego  konsekwencje
Dalsze losy państwa baktryjskiego
Seleukos    IV
Początki  panowania Antiocha IV
VI  wojna syryjska
Konflikt z Żydami
Koniec  panowania   Antiocha   IV
Panowanie  Demetriusza I
Panowanie Demetriusza II
Ostatnie sześćdziesiąt lat dziejów dynastii
Procesy   rozkładu   monarchii
Struktura polityczna państwa Seleukidów
Urzędnicy.   Elita  dworska
Dochody
Działalność   kolonizacyjna
Niegreckie  miasta  monarchii  Seleukidów
Armia
Sprawy dyskusyjne. Struktura własności ziemskiej
Sprawy dyskusyjne. Chłopi królewscy
Sprawy   dyskusyjne.   Zasięg   wpływów   kultury   greckiej   w   centrum   państwa Seleukidów  (Syria,  Celesyria,  Cylicja)
Sprawy dyskusyjne. Zasięg wpływów kultury greckiej na seleukidzkim Wschodzie
Syria  rzymska
Bibliografia

VIII. Żydzi
Stosunki   etniczne   w   Palestynie
Źródła
Diaspora
Stosunki gospodarcze i społeczne w żydowskich społecznościach Palestyny. Polityka   obcych   władców   wobec   Judei
Religijne  źródła konfliktów w Palestynie
Proces hellenizacji Żydów
Początek    seleukidzkiego    panowania
Antioch   IV   a   Żydzi
Sprawy  dyskusyjne.   Motywy  działania  Antiocha  IV
Powstanie   Machabeuszów
Narodziny niezależnego państwa żydowskiego
Rzym a Judea
Religia   żydowska. Charakterystyka   ogólna
Świątynia i synagogi.  „Uczeni w Piśmie"
Ugrupowania  religijne
Życie    religijne    diaspory
Uniwersalizm    versus   partykularyzm
Sprawy   dyskusyjne.   Żydzi   a   grecka   cywilizacja
Bibliografia

IX. Azja Mniejsza i przyległe do niej terytoria pólnocno-wschodnie
Wstęp
Miasta  greckie  Azji  Mniejszej
Państwo     Attalidów
Początki i obszar.
Panowanie Eumenesa I i Attalosa I
Pergamon w sojuszu z Rzymem
Attalos  III.   Rewolta Aristonika
Powstanie prowincji Azji
Sprawy dyskusyjne. Charakter powstania Aristonika
Sprawy dyskusyjne. Motywy testamentu Attalosa III
Attalidzi   a   miasta   greckie
Pergamon jako  ośrodek kultury
Galaci
Bitynia
Pont
Kraj
Początki  dynastii  i jej  charakter
Pierwsi wielcy władcy
Początki  panowania  Mitrydatesa  VI
Zamiary Mitrydatesa VI. Jego zasoby
I   wojna Mitrydatesa  z  Rzymem
II i III  wojna  Mitrydatesa  z  Rzymem
Koniec   panowania   Mitrydatesa   VI
Kapadocja
Armenia
Państwa położone nad Eufratem: Melitene, Kommagene, Sofene, Osroene .
Piraci    w    Cylicji
Początki rzymskiego panowania w Azji Mniejszej. Organizacja prowincji. Pierwsze czterdzieści lat
System  poboru  podatków
Porównanie panowania władców hellenistycznych i Rzymu
Represje po wojnach Rzymu z Mitrydatesem
Nowy porządek wprowadzony  przez Pompejusza
Czasy   wojen   domowych
Azja Mniejsza w czasach wczesnego cesarstwa
Bibliografia

X.  Miasta greckie
Aspekty  urbanistyczne
Aspekty   gospodarcze  i  społeczne
Instytucje   polityczne   miast   hellenistycznych
Finanse    miejskie
Polis i ich dobroczyńcy (euergetai)
Sprawy dyskusyjne. Czy polis w czasach hellenistycznych przeżywała kryzys?
Polis greckiego świata w czasach rzymskiego panowania
Kształcenie   w   hellenistycznych   polis
Efebia
Uczestnicy  ćwiczeń w  gimnazjonie  poza  efebami
Wychowanie   fizyczne.   Zawody
Bibliografia

XI.  Kultura
Uwagi     wstępne
Krasomówstwo
Historiografia
Filozofia
Nauki
Poezja
Menander
Nowa   poezja
Uwagi   końcowe
Sprawy dyskusyjne
Bibliografia

XII. Religia
Uwagi   wstępne
Religia  tradycyjna
Nowe zjawiska w wierzeniach epoki hellenistycznej. Charakterystyka ogólna Grecy wobec bóstw wschodnich. Charakterystyka ogólna
Sarapis
Izyda
Sprawy dyskusyjne. Problemy upowszechniania się kultów bóstw wschodnich Sprawy  dyskusyjne.   Problem  kryzysu  religii  tradycyjnej
Kult  władców
Sprawy   dyskusyjne.   Religijne   treści   kultu   władców
Bibliografia
Indeks  autorów współczesnych
Indeks  osób starożytnych  i  postaci  mitycznych
Indeks nazw geograficznych i etnicznych
Spis map
Spis ilustracji w tekście
Spis  ilustracji  na wkładkach

    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu