PIĘĆDZIESIĄT LAT LITERATURY ROSYJSKIEJ 1884-1934

90,00 

Autor

Miasto wydania

Rok wydania

Wydawca

Koszt dostawy
 • Paczkomaty InPost (czas dostawy 1–2 dni robocze) 14,00 zł
 • Poczta Polska (czas dostawy 2–3 dni robocze) 17,00 zł
 • Zamówienie powyżej 200 zł - darmowa wysyłka InPost
 • Odbiór osobisty w Antykwariacie przy ul. Inżynierskiej 1 w Warszawie 0,00 zł

Przedwojenna publikacja pt. „Pięćdziesiąt lat literatury rosyjskiej 1884-1934” polskiego filologa prof. Sergiusza Kułakowskiego.

W treści m.in. Achatowa, Balmont, Biełyj, Błok, Briusow, Bułhakow, Dostojewski, Gogol, Gorki, Gumilow, Leskow, Majakowski, Mereżkowski, Pasternak, Pilniak, Sołowjow, Stanisławski, Tołstoj, Turgieniew, Zamiatin.


Spis treści:
 • I. Na prze­łomie dwu epok
 • II. Nastroje zmierz­chu i pesy­mi­zmu. — Nowy kie­ru­nek w sztuce teatral­nej
 • III. Prądy reli­gijne i filo­zo­ficzne
 • IV. Dra­mat sym­bo­li­styczny i powieść reali­styczna. — Dzien­ni­karstwo. — Humor i satyra
 • V. Moder­nizm i począ­tek sym­bo­li­zmu
 • VI. Symbo­lizm
 • VII. Sym­bo­lizm i misty­cyzm
 • VIII. Proza ryt­miczna i neo­re­ali­styczna
 • IX. Koniec sym­bo­li­zmu i akme­izm
 • X. Teatr
 • XI. Futu­ryzm i inne kie­runki poezji. — Teoria lite­ra­tury i for­ma­lizm
 • XII. Wojna świa­towa. — Poezja wło­ściań­ska. — Ima­ży­nizm. — Proza wło­ściań­ska. — Rewo­lu­cja
 • XIII. Lite­ra­tura pro­le­ta­riacka „Pro­let­kultu” i „Kuźni”. — „Brac­two Sera­piona”. — Przedre­wo­lu­cyjna tra­dy­cja w twór­czo­ści poetyc­kiej
 • XIV. Prze­łom na progu nowego pię­cio­le­cia. — „Lef” — „Współ­wę­drowcy”. — Kon­struk­ty­wizm.  — „Opo­jaz”. — Romanse histo­ryczne i bio­gra­fie upo­wie­ścio­wane. — Lite­ra­tura dla dzieci
 • XV. Ruch lite­racki 1924–29. — Pię­cio­le­cie indu­stria­li­za­cji i kolek­ty­wi­za­cji. — Zamó­wie­nie socja­li­styczne. – Zwią­zek pisa­rzy sowiec­kich i pierw­szy zjazd
 • XV. Teatr rosyj­ski po rewo­lu­cji 1917 r. — Reper­tuar. — Prze­szłość a teraź­niej­szość. — Zagad­nie­nia dnia jutrzej­szego
 • XVII. Lite­ra­tura emi­gra­cji. — Ośrodki lite­rac­kie. — Pesy­mizm. — Wpływy obce
 • Dane bio-biblio­gra­ficzne. — Sko­ro­widz nazwisk.

Format 16×23,5 cm, stron 426, płócienna oprawa introligatorska z tytulaturą na grzbiecie i licu.

Stan dobry (podpis własnościowy na górze strony tytułowej, podkreślenia i zapiski ołówkiem).

 

  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu